Chất lượng cao nhất Hàn Quốc! Trình độ công nghệ! Tính an toàn! Tính bền vững!
Sản phẩm an toàn được ưa thích nhất hàng đầu tại Hàn Quốc đứng thứ 1!
Sản phẩm được ưa thích nhất trong số các thương hiệu xuất khẩu ra nước ngoài đứng thứ 1!
Đạt tiêu chuẩn chứng chỉ về chỉ số 2 triệu đối với cycle test do Viện nghiên cứu thử nghiệm vật liệu xây dựng Hàn Quốc cấp!
Thỏa mãn mọi tiêu chuẩn EN 16005 về quy cách tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu!
Thỏa mãn mọi tiêu chuẩn về quy cách công nghiệp của Đức(DIN 18650-1:2010, Cấp 3)!